Post Tagged with: "tình yêu"

Thời Gian Rồi Sẽ Xóa Nhòa Tất Cả

Tôi đã từng nói với em, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả… Tôi thích hoàng hôn hơn bình mình, hay đúng hơn là tôi chẳng hề thích bình minh tí nào mặc dù nhiều người yêu nó, hoặc đa số những buổi rạng sáng tôi đều vùi mình trong chăn, hoặc bình minh nó mang trong mình đậm quá[Read More…]